Gladsaxe brandmandsklub:

På Station Gladsaxe  er vi for tiden 17 deltidsfolk fordelt på 4 vagtgrupper, og 4 holdledere. 
Som deltidsbrandmand har vi vagt ca.1 weekend om måneden. På vagten har man mødepligt ved udkald. Derudover kan man blive tilkaldt  - altid - 24 timer i døgnet, 365 dage om året, men har ikke mødepligt. Man møder i det omfang det kan lade sig gøre. En normal udrykning består af det faste personale fra stationen, plus 8 deltids-brandmænd.
Alle deltidsbrandmændene bliver tilkaldt ved melding om ild  i bygning og særlig farlige virksomheders automatiske brandmeldingsanlæg. Derudover kan vi tilkaldes hvis brandinspektøren skønner det nødvendigt, det kan f. eks være hvis det faste brandmandskab er optaget i længere tid - det kan være ved større trafikuheld eller forurening 
Gladsaxe kommune har ansat 3 brandinspektører 

På Station Gladsaxe har vi øvelse hver weekend, for vagtholdet.
En gang om året afholdes der eksterne brandøvelser. I 2011 blev der afholdt 2 øvelser (på samme dag) på Falckstationen i Greve..
De sidste par år har vi været kaldt ud ca. 130 gange om året
I deltidsklubben holder vi altid møde den første mandag i måneden. På møderne tilrettelægger vi vagtplaner, snakker om de ting vi har oplevet, både fritid og brandmæssige ting. Klubben er med til mange ting bl.a. hjælper vi til når der er børnedag, og ved go`nat Bagsværd, Søborg bye nigth og andre arrangementer.
I år 2000 købte klubben den sprøjte som har kørt i Gladsaxe fra 1954 til 1970. Vi har slebet, skruet, svejset, malet, smedet og svedt sammen med den, indtil 2005 hvor den blev synet og indregistreret igen. Vi bruger den nu til forskellige arrangementer.

Hvis du kunne tænke dig at blive deltidsbrandmand, i Gladsaxe skal du kontakte Falck stationen eller sende en mail til brandmandsklubben. Du må ikke bo mere end 5 minutter fra stationen. Uddannelsen som (deltids)brandmand består af et førstehjælpskursus på 12 timer. Der er så to kurser på i alt 185 timer. Senere suppleres uddannelsen med et yderligere kursus på 57 timer. Mange starter karrieren med værnepligt i Beredskabskorpset hvor man kan vælge at få hele uddannelsen til brandmand.

Du kan læse mere om uddannelsen som brandmand på Beredsskabsinfo