Brandstationen:
Brandstationen er beliggende på Vandtårnsvej 59